Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Zasobnik ciepła

Urządzenie techniczne (zbiornik), które efektywnie magazynuje ciepło. Powierzchnia wewnętrzna która styka się z wodą użytkową często pokryta jest emalią - zapewnia to optymalną higienę ciepłej wody. Dzięki doskonałej izolacji termicznej, straty energii są minimalne.

Zasobnik wody użytkowej

Urządzenie techniczne (zbiornik), w którym następuje przekazanie ciepła z wody grzewczej do ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej do kąpieli pod prysznicem lub wannie (Zasobnik ciepła ).

Zawór mieszający

W zaworze łączą się ciepła i zimna woda. Poprzez zmianę pozycji zaworu regulowana jest temperatura mieszania.

Zasoby energii

Z jednej strony rozróżnia się skończone żródła energii, które są dostępne tylko w ograniczonych ilościach, takie jak ropa naftowa lub gaz, i dlatego powinny być one wykorzystywane niezwykle oszczędnie, z drugiej strony odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr lub energia wodna. Pomimo znacznego postępu, odnawialne źródła będą w stanie pokryć jedynie niewielką część naszego zapotrzebowania na energię w perspektywie długoterminowej w sposób ekonomicznie uzasadniony i na znaczną skalę.

Źródło ciepła

Urządzenie techniczne, które wytwarza ciepło i przekazuje je do wody grzewczej. Straty energii sa minimalizowane dzięki efektywnym wymiennikom ciepła i doskonałej izolacji termicznej (System kondensacyjny ).

Up