Please select a page template in page properties.

Podgrzewanie wody użytkowej, magazynowanie energii. Zasobniki i systemy wody użytkowej.

Zasobniki energii i zasobniki wody użytkowej Weishaupt są idealnym uzupełnieniem systemu grzewczego. Zasobniki wody użytkowej i systemy wody użytkowej wytwarzają ciepłą wodę do komfortowego wykorzystania w gospodarstwie domowym. Zasobniki energii zbierają, warstwują i rozprowadzają ciepło wytworzone przez różne źródła energii (np. kotły kondensacyjne, pompy ciepła lub kolektory słoneczne) w sposób ekonomiczny. W ten sposób tworzą zapas energii w całym systemie zasilania w ciepło budynku do wykorzystania zależnie od potrzeb.

Inteligentne i ekonomiczne uzupełnienie systemu grzewczego.

Zasobniki. Woda i ciepło na zapas.

Zasobniki wody użytkowej i zasobniki energii Weishaupt działają zazwyczaj jako centrum rozdziału i regulacji energii oraz zasilania w ciepłą wodę. Zasobniki energii przejmują zarządzanie dostarczaną energią i zapewniają efektywne wykorzystanie wytworzonego ciepła.

Zalety produktu

 • Straty ciepła zredukowane do minimum
 • Wysoka efektywność energetyczna
 • Konstrukcja kompaktowa zajmujaca mało miejsca
 • Atrakcyjny, prosty design

Systemy wody użytkowej. Oszczędne i higieniczne.

Systemy wody użytkowej Weishaupt są optymalnie dostosowane do połączenia z systemami grzewczymi Weishaupt. Dzięki systemom wody użytkowej Weishaupt spełnione są wysokie wymagania dotyczące higienicznego przygotowania ciepłej wody. Możliwości zastosowania zaczynają się od prostego domu jednorodzinnego, poprzez domy wielorodzinne, aż po osiedla mieszkaniowe. Także w przypadku obiektów użyteczności publicznej spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dot. wody pitnej.

Zalety produktu

 • Higieniczne zaopatrzenie w wodę bez magazynowania
 • Centrale i zdecentralizowane zasilanie w wodę użytkową
 • Kompaktowe i gotowe do zainstalowania
 • Łatwe utrzymanie zgodności z rozporządzeniem dot. wody pitnej

 

Zasobniki. Woda i ciepło na zapas.

Zasobniki wody użytkowej i zasobniki energii Weishaupt działają zazwyczaj jako centrum rozdziału i regulacji energii oraz zasilania w ciepłą wodę. Zasobniki energii przejmują zarządzanie dostarczaną energią i zapewniają efektywne wykorzystanie wytworzonego ciepła.

Zalety produktu

 • Straty ciepła zredukowane do minimum
 • Wysoka efektywność energetyczna
 • Konstrukcja kompaktowa zajmujaca mało miejsca
 • Atrakcyjny, prosty design

Systemy wody użytkowej. Oszczędne i higieniczne.

Systemy wody użytkowej Weishaupt są optymalnie dostosowane do połączenia z systemami grzewczymi Weishaupt. Dzięki systemom wody użytkowej Weishaupt spełnione są wysokie wymagania dotyczące higienicznego przygotowania ciepłej wody. Możliwości zastosowania zaczynają się od prostego domu jednorodzinnego, poprzez domy wielorodzinne, aż po osiedla mieszkaniowe. Także w przypadku obiektów użyteczności publicznej spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dot. wody pitnej.

Zalety produktu

 • Higieniczne zaopatrzenie w wodę bez magazynowania
 • Centrale i zdecentralizowane zasilanie w wodę użytkową
 • Kompaktowe i gotowe do zainstalowania
 • Łatwe utrzymanie zgodności z rozporządzeniem dot. wody pitnej

 

Up