Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Wartość opałowa

Jest taka ilość energii. która uwalniana jest podczas spalania zupełnego jednego metra sześciennego gazu (warunki normalne) lub kilograma oleju opałowego, a woda podczas spalania ma postać pary. Jest ona podawana w jednostkach kWh/m3 lub kWh/kg i jest znana również w skrócie jako Wartość opałowa  Hi.

Woda kondensacyjna

Jeśli spaliny schładzają się poniżej określonego progu temperatury, zawarta w nich Para wodna  staje się wodą kondensacyjną. Wytworzona w ten sposób energia - Ciepło kondensacji  - może być wykorzystana.

Wymiennik ciepła

Urządzenie techniczne, w którym następuje przekazanie ciepła ze spalania do wody grzewczej. Wymiennik ciepła  jest głównym elementem w kotle i ma decydujące znaczenie dla efektywności systemu grzewczego.

Wyświetlacz

Cyfrowy Wyświetlacz  w urządzeniu sterującym. Zazwyczaj stosowane są wyświetlacze LCD (Liquid Crystal Display- Wyświetlacz  ciekłokrystaliczny) za pomocą których można w szczególnie przejrzysty sposób wyświetlić dużą ilość informacji

Up