Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Wartość opałowa

Jest taka ilość energii. która uwalniana jest podczas spalania zupełnego jednego metra sześciennego (warunki normalne) lub kilograma oleju opałowego, jeżeli woda podczas spalania ma postać pary. Jest ona podawana w jednostkach kWh/m3 lub kWh/kg i jest znana również w skrócie jako Wartość opałowa  Hi.

Woda kondensacyjna

Jeśli spaliny schładzają się poniżej określonego progu temperatury, zawarta w nich Para wodna  staje się wodą kondensacyjną. Wytworzona w ten sposób energia - Ciepło kondensacji  - może być wykorzystana.

Wymiennik ciepła

Urządzenie techniczne, które przekazuje ciepło ze spalania do wody grzewczej. Wymiennik ciepła  jest głównym elementem w kotle/źródle ciepła i ma decydujące znaczenie dla efektywności.

Wyświetlacz

Cyfrowy Wyświetlacz  w urządzeniu sterującym. Zazwyczaj stosowane są wyświetlacze LCD (Liquid Crystal Display- Wyświetlacz  ciekłokrystaliczny) za pomocą których można w szczególnie przejrzysty sposób wyświetlić dużą ilość informacji

Up