Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Technologia LowNOx

Technika palnikowa zmniejszająca emisję tlenków azotu NOx  (jedna z przyczyn kwaśnych deszczy). Konsekwentny dalszy rozwój techniki palnikowej doprowadził również do znacznego ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń.

Temperatura powrotu

Temperatura wody grzewczej powracającej z obiegu grzejnikowego lub ogrzewania podłogowego. Z reguły mamy do czynienia z niskimi temperaturami. W przypadku ogrzewania podłogowego Temperatura powrotu  nie jest wyższa niż 30 °C, a w przypadku ogrzewania grzejnikowego często nie przekracza 50 °C.

Temperatura punktu rosy

Jeśli spaliny są schładzane poniżej pewnego progu temperatury, para w spalinach przekształca się w wodę kondensacyjną (Ciepło kondensacji  i Woda kondensacyjna ).

Temperatura zasilania

Temperatura wody grzewczej dopływającej do grzejników. Temperatura zasilania  dla instalacji grzewczych z grzejnikami wynosi z reguły do 70 °C (dla instalacji grzewczych z ogrzewaniem podłogowym podłogowych do 40 °C). Temperatura jest tak wysoka tylko przy niskich temperaturach zewnętrznych. Jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie, Temperatura zasilania  zostanie obniżona.

Thermo Condens®

Wysokoefektywne systemy kondensacyjne Weishaupt (Systemy kondensacyjne)

Tlenek węgla

Toksyczny gaz powstający w wyniku spalania substancji zawierających węgiel. Prawidłowa regulacja palnika praktycznie eliminuje jego emisję.

Tlenki azotu

Emisje  substancji szkodliwych, które mogą powodować "kwaśne deszcze" (Emisje ).

Up