Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Paliwa

Olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz itp. składają sie w przeważającej części z węglowodorów i wykorzystywane są jako Paliwa . Zawarta w nich energia uwalaniana jest podczas spalania w obecnosci powietrza.

Palnik

To podstawowy element systemu grzewczego. Palnik  spala mieszaninę Paliwa  z powietrzem i w ten sposób powstaje ciepło. Jako paliwo wykorzystuje się zazwyczaj olej opałowy lub gaz. Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie kontroli spalania ograniczyły emisję zanieczyszczeń do minimum i znacznie zwiększyły efektywność procesu spalania.

Para wodna

Podczas spalania, w wyniku wysokiej temperatury z wodoru i tlenu powstaje Para wodna . Aby powstała Para wodna  musi być doprowadzona energia. Energię tę można odzyskać poprzez kondensację.

Pompy obiegowe

Elektroniczne pompy, które tłoczą wodę grzewczą do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Pompy obiegowe  w systemach grzewczych są wymagane przepisami.

Powietrze do spalania

Zawiera do 21 procent tlenu, który jest potrzebny do każdego spalania. Ponadto w powietrzu zawarte jest 78 procent azotu. Do całkowitego spalania 1 metra sześciennego gazu lub 1 litra oleju opałowego potrzebne jest około 10 metrów sześciennych powietrza.

Up