Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Paliwa

Olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz itp. są to w łańcuchy węglowodorowe i wykorzystywane są jako Paliwa . Zawarta w nich energia jest wykorzystywana, gdy są one spalane z powietrzem.

Palnik

Rdzeń systemu grzewczego. Palnik  spala mieszaninę Paliwa  z powietrzem i w ten sposób wytwarza ciepło. Z reguły jako paliwo wykorzystuje się olej opałowy lub gaz. Nowoczesne rozwiązania techniczne w zakresie kontroli spalania ograniczyły emisję zanieczyszczeń do minimum i znacznie zwiększyły wydajność cieplną.

Para wodna

Podczas spalania, w wyniku wysokiej temperatury z wodoru i tlenu powstaje Para wodna . Aby powstała Para wodna  musi być doprowadzona energia. Tą energię można odzyskać dzięki zjawisku kondensacji.

Pompy obiegowe

Elektroniczne pompy, które tłoczą wodę grzewczą do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Elektroniczne Pompy obiegowe  są wymagane przepisami.

Powietrze do spalania

Zawiera do 21 procent tlenu, który jest potrzebny do każdego spalania. Ponadto w powietrzu zawarte jest 78 procent azotu. Do całkowitego spalania 1 metra sześciennego gazu lub 1 litra oleju opałowego potrzebne jest około 10 metrów sześciennych powietrza.

Up