Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Obiegi grzewcze

System zaopatrzenia w ciepło w budynkach. Obejmuje to rury, grzejniki lub system ogrzewania podłogowego, jak również elektroniczne Pompy obiegowe  (Pompy obiegowe ).

Odszlamiacz

Cząsteczki zanieczyszczeń, magnetyt i wapień mogą powodować uszkodzenia grzejników, systemów ogrzewania powierzchniowego, zaworów, pomp obiegowych i źródeł ciepła w systemach grzewczych. Z tego powodu zaleca się stosowanie specjalnych filtrów do systemów grzewczych lub odszlamiaczy - szczególnie w przypadku remontu systemu grzewczego.

Olej opałowy EL niskosiarkowy

Wysokiej jakości produkt otrzymywany w wyniku przetwarzania ropy naftowej. Ekstra lekkie paliwo płynne, które składa się z węglowodorów, a zawartość siarki nie przekracza 50 mg/kg . Minimalne wymagania jakościowe określa norma DIN 51603-EL-1 - niska zawartość siarki.

Up