Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Naczynie wzbiorcze

Objętość cieczy zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury, a zmniejsza wraz ze spadkiem temperatury. W wyniku tego ciśnienie zamkniętej cieczy może bardzo silnie wzrosnąć nawet przy niewielkim wzroście temperatury. Bez dodatkowych środków, takich jak naczynia wzbiorcze, ten wzrost ciśnienia może prowadzić do zniszczenia rurociągów i innych elementów.

Nośniki energii

Jako Paliwa  wykorzystuje się olej opałowy, bioolej, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz itp. Zawarta w nich energia uwalniana jest podczas spalania (Paliwa ).

NOx

Emisje  substancji szkodliwych, które mogą powodować "kwaśne deszcze" (Emisje ).

Up