Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Kocioł

Urządzenie techniczne przekazujące ciepło ze spalania do wody grzewczej. Kotły najnowszej generacji firmy Weishaupt ograniczają straty energii do minimum dzięki efektywnym wymiennikom ciepła i doskonałej izolacji termicznej.

Kocioł grzewczy

Urządzenie techniczne przekazujące ciepło ze spalania do wody grzewczej. Kotły najnowszej generacji firmy Weishaupt ograniczają straty energii do minimum dzięki efektywnym wymiennikom ciepła i doskonałej izolacji termicznej.

Konwekcja

Transport energii przez poruszające się medium (powietrze, woda, Gazy spalinowe ). Bardzo często termin ten jest używany w połączeniu z grzejnikami. Powietrze w pomieszczeniu porusza się wzdłuż ciepłej powierzchni grzejnika. Poprzez ten ruch przenoszona jest energia cieplna.

Krzywa grzewcza

Temperaturę kotła ustawia się w odniesieniu do temperatury zewnętrznej za pomocą krzywej grzewczej (lub krzywej temperatury). Niska temperatura zewnętrzna skutkuje wysoką temperaturą kotła. Ustawienie krzywej grzania jest bardzo ważne dla efektywnego trybu ogrzewania i jest precyzyjnie kontrolowane podczas konserwacji.

Up