Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Istnieją techniczne terminy dotyczące techniki cieplnej, których znaczenie warto poznać. Tutaj znajdziesz wszystko o czym powinieneś wiedzieć.

Ciepło kondensacji

Dodatkowe ciepło z gazów spalinowych. Chłodzenie gazów spalinowych powoduje kondensację, która uwalnia dodatkową energię. W przypadku gazu ziemnego dodatkowy potencjał - w odniesieniu do wartości opałowej - wynosi około 11 procent, w przypadku gazu płynnego około 9 procent, a w przypadku oleju opałowego 7 procent.

Ciepło spalania

Jest taka ilość energii. która uwalniana jest podczas spalania zupełnego jednego metra sześciennego (warunki normalne) lub kilograma oleju opałowego, a woda powstała podczas spalania ma postać płynną. Jest ona podawana w jednostkach kWh/m3 lub kWh/kg i jest znana również w skrócie jako Ciepło spalania  Hs.

CO

Toksyczny gaz powstający w wyniku spalania substancji zawierających węgiel. Prawidłowa regulacja palnika praktycznie eliminuje jego emisję.

CO2

Gaz który powstaje w wyniku spalania substancji zawierających węgiel. Wzrost stężenia Dwutlenku węgla  w atmosferze ziemskiej powoduje zmiany geoklimatyczne. Wzrost temperatury na Ziemi nazywany jest również efektem cieplarnianym. Emisję Dwutlenku węgla  można zredukować poprzez zmniejszenie zużycia Paliwa .

Cyfrowa technika kondensacyjna

Przebieg pracy i monitorowanie palnika wspomagane jest przez nowoczesną technologią mikroprocesorową. Użytkownik może szybko i łatwo przywołać wiele informacji. Technicy serwisowi otrzymują również wiele dodatkowych informacji, co pozwala im na przeprowadzenie bezpiecznej i szybkiej konserwacji.

Up