Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Gazy spalinowe

Produkty powstające w wyniku spalania Paliwa  z powietrzem. Największy udział w gazach spalinowych mają dwutlenek węgla (CO2 ) i Para wodna .

Up