Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Woda kondensacyjna

Jeśli spaliny schładzają się poniżej określonego progu temperatury, zawarta w nich Para wodna  staje się wodą kondensacyjną. Wytworzona w ten sposób energia - Ciepło kondensacji  - może być wykorzystana.

Up