Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Emisje

Zbiorcze określenie szkodliwych dla środowiska substancji zanieczyszczających, które poprzez konsekwentny rozwój techniki palnikowej - Weishaupt jest światowym liderem na rynku palników - zostały zredukowane do minimum. W szczególności emisje tlenków azotu (jedna z przyczyn kwaśnych deszczy) zostały drastycznie ograniczone w ostatnich latach.

Up