Please select a page template in page properties.

Nasze klasyki. Palniki Weishaupt monarch®.

Palniki Weishaupt serii WM monarch® (55 do 12.000 kW)

Klasyczne palniki monarch® firmy Weishaupt stały się fundamentem sukcesu marki: niezawodności. Obecna seria oprócz tego, że wyróżnia się wytrzymałością i żywotnością jest wyposażona w najnowszą technikę cyfrową. Palniki monarch ® są dostępne w wersji gazowej, olejowej i dwupaliwowej.

Zalety urządzenia
Doskonały stosunek ceny do mocy

Przemyślana konstrukcja palnika pozwala na wykorzystanie systemów zarządzania spalaniem na różne sposoby. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wymagań klientów w korzystnej cenie i zaoferownie systemu który jest inwestycją ekonomiczną.

Wszechstronne zastosowania

Receptą na sukces na sukces wszystkich palników Weishaupt jest dopasowanie geometrii płomienia palników do komory spalania źródła ciepła. Elektroniczny system regulacji zespolonej w połączeniu z optymalnym urządzeniem mieszającym umożliwia indywidualne zastosowanie w różnych źródłach ciepła i instalacjach technologicznych.

Koncepcja obsługi przyjazna dla użytkownika

Wszystkie komponenty odpowiedzialne za sterowania paliwem i powietrzem są rozmieszczone przejrzyście i łatwo dostępne.

Szczególnie cicha praca

Innowacyjna dmuchawa powietrza umieszczona w obudowie o zoptymalizowanym kształcie pod względem przepływu sprawia, że zminimalizowane jest powstawanie szumów.

Również do paliw biogennych

Palniki olejowe Weishaupt przystosowane są do spalania oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL zgodnie z DIN 51603-1, parafinowego oleju opałowego EL P zgodnie z DIN/TS 51603-8 lub oleju opałowego EL A Bio z domieszką do 20,9% biokomponentów. Opcjonalnie udział biokomponentów można zwiększyć do 99,9% lub zastosować FAME zgodnie z normą DIN EN 14214. W przypadku większości palników możliwy jest także dodatek 20% objętości wodoru do gazu ziemnego, jednakże w każdym przypadku wiąże się to z indywidulanym odbiorem instalacji.

Możliwości zastosowania
Prosty i uniwersalny montaż

Wszystkie komponenty elektryczne są podłączone za pomocą wtyków. Palniki można odchylać w lewo lub w prawo.

Zorientowane na przyszłość

Cyfrowy system zarządzania spalaniem palników monarch® oferuje możliwość komunikacji z innymi systemami, w tym na połączenie palnika z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Standardy w przemyśle, takie jak np. zdalne sterowanie, monitorowanie i diagnostyka w przypadku usterki lub zakłócenia, są w firmie Weishaupt doskonale znane.

Wykonania specjalne

Weishaupt konstruuje i produkuje palniki do prawie wszystkich możliwych zastosowań - łącznie z wersjami do montażu pionowego.

Technika
multiflam®

Opatentowana technologia Weishaupt multiflam® umożliwia osiągnięcie szczególnie niskich wartości emisji w dużych obiektach energetycznego spalania.

Istotą jest specjalne Urządzenie mieszające , w którym następuje wewnętrzna recyrkulacja spalin. Dzięki niej schładza się płomień i ograniczone zostaje powstawanie tlenków azotu. Osiągane wartości NOₓ są porównywalne z wartościami osiąganymi przez palniki kompaktowe.

 

Spektrum mocy palników Weishaupt w wersji multiflam® wynosi od 100 kW do 23.000 kW.

 

Recyrkulacja spalin

Obecne palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe na świecie. Wersja palnika 4LN zawiera system recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne są zintegrowane z palnikiem.

Paliwa  gazowe są prawie pozbawione siarki, dlatego spaliny składają się głównie z Dwutlenku węgla  (CO2 ), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Ma to pozytywny wpływ na recyrkulację spalin, ponieważ ani popiół, ani sadza nie mogą zanieczyścić systemu.

Specjalna konstrukcja urządzenia mieszającego w połączeniu z cyfrowym managerem palnikowym W-FM 200 zapewniają wysoką stabilność płomienia i bezpieczną pracę.

Premix

Wartości emisji NOx  poniżej 30 mg / kWh są osiągane dzięki technice Weishaupt Premix.

Proces wstępnego mieszania z późniejszym spalaniem powierzchniowym jest od lat najnowocześniejszym procesem stosowanym w kotłach kondensacyjnych o małej mocy. Dzięki konsekwentnym pracom rozwojowym w firmie Weishaupt proces stosowany jest w obszarach o wyższych mocy. Rezultatem są palniki LowNOx z technologią mieszania wstępnego (palniki PLN) i Emisje  poniżej 30 mg / kWh NOx .

 

Jednorodna mieszanka gazowo-powietrzna ma kluczowe znaczenie dla spalania powierzchniowego. Dlatego zastosowano tutaj całkowicie nowo opracowane Urządzenie mieszające . Główną cechą jest oddzielne prowadzenie gazu i powietrza, oba media łączą się dopiero w rurze palnika.

 

Palniki Weishaupt serii WM monarch® (55-12.000 kW)

Typ Moc (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Moc (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Moc (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Moc (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Moc (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Moc (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Moc (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Moc (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Moc (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
WM-S50/1 1 600 - 7 400
WM-S50/2 2 500 - 11 000
WM-S50/3 2 500 - 12 000
Typ Moc (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Moc (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Moc (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Moc (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600
WM-GS50/1 800 - 7 400
WM-GS50/2 1 000 - 11 000
WM-GS50/3 1 000 - 12 000

Materiały informacyjne. Szczegółowe, obszerne, ciekawe.

Informationsmaterial Magazin

Palniki WM monarch®. Wszechstronne.

Odpowiedni palnik do każdego zastosowania. Weishaupt oferuje w standardzie różne wersje palników z opcjonalnymi rozszerzeniami. Koncentrujemy się zawsze na spełnieniu specyficznych wymagań klienta.

Moduł obsługowy z wyświetlaczem

  • Z neutralnym językowo wyświetlaczem
  • Z wbudowaną pamięcią masową do tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony danych
Opener
Cyfrowy manager palnikowy W-FM50/54

  • Z wbudowaną konsolą przyłączeniową i interfejsem Bus
Opener
Falownik do regulacji prędkości obrotowej

  • Oprogramowanie do regulacji prędkości jest standardowo zintegrowane z managerem palnikowym
  • Poprawia efektywność elektryczną i obniża koszty prądu
Opener

Obudowa wlotu powietrza. Zasys powietrza z zewnątrz.

Zanieczyszczone powietrze skraca życie. Dotyczy to nie tylko ludzi, technika może również ucierpieć. Substancje agresywne, takie jak halogeny, chlorki i fluorki, prowadzą do niepożądanych reakcji podczas spalania.

Obudowa do zasysu powietrza z zewnątrz do WML10

  • Istnieją warianty zasysania od góry, od dołu i od tyłu jak na zdjęciu
  • Pompa olejowa jest zamocowana na kołnierzu na zewnątrz obudowy
Opener
Obudowa do zasysu powietrza z zewnątrz do WML10 lub WMGL10

  • Zasys powietrza z góry
  • Sprzęgło elektromagnetyczne pompy olejowej można zamocować w każdym wariancie zasysu powietrza
Opener
Obudowa do zasysu powietrza z zewnątrz do WMG10

  • Istnieją warianty zasysania od góry, od dołu i jak na zdjęciu od tyłu
Opener

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie biur handlowych. Szybkie i łatwe.

Wybierz lokalizację

Wykorzystaj moją lokalizację
Back
Wyniki wyszukiwania Wynik wyszukiwania Brak wyników
Ładowanie wyników

Znajdź oddział odpowiedzialny za Ciebie:

Up