Please select a page template in page properties.

Duża moc w formie kompaktowej. Z mocnymi palnikami monoblokowymi.

Palniki Weishaupt serii WKmono 80 (do 17.000 kW)

Palniki serii WKmono 80 to najpotężniejsze palniki monoblokowe Weishaupt. Ze względu na moc do 17.000 kW zostały one zaprojektowane przede wszystkim do trudnych zastosowań przemysłowych. Pomimo ogromnego spektrum mocy, palniki WKmono do pracy na gazie, oleju lub dwupaliwowe zajmują dzięki pomysłowej konstrukcji stosunkowo niewielką objętość.

Zalety urządzenia
Dużej mocy i kompaktowe

Pomimo stosunkowo zwartej budowy o długości 1630 mm, spektrum mocy WKmono 80 sięga od 1.200 do 17.000 kW. Wiele elementów, takich np. urządzenia mieszające pochodzą ze sprawdzonej serii palników dwublokowych WK i są doskonale dopasowane.

Cyfrowe zarządzanie spalaniem

Cyfrowe zarządzanie spalaniem, które także jest standardowo stosowane w serii WKmono, steruje oszczędnym spalaniem oleju lub gazu oraz ułatwia obsługę i konserwację palnika. Uruchomienie odbywa się krok po kroku za pomocą przyjaznego dla użytkownika menu. Ponadto możliwe jest połączenie z różnymi systemami monitorowania i sterowania, w tym z kompletnym systemem zarządzania budynkiem (BMS).

Przemyślana konstrukcja

Wszystkie komponenty są łatwo dostępne, co ułtwia konserwację. Urządzenie mieszające  można przestawić do pozycji serwisowej wewnątrz obudowy. Urządzenia mieszające o maksymalnej długości całkowitej 700 mm mogą być również wyjmowane przez obudowę.

Możliwości zastosowania
Uniwersalny wybór paliwa

Palniki WKmono przystosowane są do spalania oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL DIN 51603-1 i oleju opałowego EL A Bio z domieszką do 99,9% biokomponentów. Można również stosować FAME zgodnie z DIN EN 14214 lub parafinowy olej opałowy EL P zgodnie z DIN/TS 51603-8. W przypadku większości palników możliwy jest także dodatek 20% objętości wodoru do gazu ziemnego, jednakże w każdym przypadku wiąże się to z indywidulanym odbiorem instalacji.

Wykonania według potrzeb

W zależności od zastosowania palniki WKmono mogą być dostarczane w różnych wersjach. Dostępne są różne urządzenia mieszające w celu dostosowania do specjalnych wymagań dotyczących emisji.

To jest niezawodność

Gęsta sieć doradztwa i serwisu jest dostępna dla klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu system z palnikiem Weishaupt zawsze niezawodnie wykonuje swoje zadanie.

Technika
multiflam®

Opatentowana technologia Weishaupt multiflam® umożliwia osiągnięcie szczególnie niskich wartości emisji w dużych obiektach energetycznego spalania.

Istotą jest specjalne Urządzenie mieszające , w którym następuje wewnętrzna recyrkulację spalin. Dzięki niej schładza się płomień i ograniczone zostaje powstawanie tlenków azotu. Osiągane wartości NOₓ są porównywalne z wartościami osiąganymi przez palniki kompaktowe.

 

Spektrum mocy palników Weishaupt w wersji multiflam® wynosi od 100 kW do 23.000 kW.

 

Recyrkulacja spalin

Obecne palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe na świecie. Wersja palnika 4LN zawiera system recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne są zintegrowane z palnikiem.

Paliwa  gazowe są prawie pozbawione siarki, dlatego spaliny składają się głównie z Dwutlenku węgla  (CO2 ), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Ma to pozytywny wpływ na recyrkulację spalin, ponieważ ani popiół, ani sadza nie mogą zanieczyścić systemu.

Specjalne konstrukcja urządzenia mieszającego w połączeniu z cyfrowym managerem palnikowym W-FM 200 zapewniają wysoką stabilność płomienia i bezpieczną pracę.

Palniki Weishaupt serii WKmono 80 (do 17.000 kW)

Typ Moc (kW)
WKmono-G80/1 1 300 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 16 000
Typ Moc (kW)
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
WKmono-G80/2 1 600 - 17 000
Typ Moc (kW)
WKmono-G80/1 1 200 - 13 000
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Moc (kW)
WKmono-G80/2 2 200 - 17 000
Typ Moc (kW)
WKmono-L80/1 1 790 - 13 000
WKmono-L80/2 2 380 - 16 000
Typ Moc (kW)
WKmono-L80/1 1 750 - 13 000
WKmono-L80/2 3 500 - 17 000
Typ Potência (kW)
WKmono-GL80/1 1 300 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Moc (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 1 600 - 16 000
Typ Moc (kW)
WKmono-GL80/1 1 200 - 13 000
WKmono-GL80/2 2 200 - 17 000

Materiały informacyjne. Szczegółowe, obszerne, ciekawe.

Informationsmaterial Magazin

WKmono 80. Moc dostępna z zapasem.

Nie wszystko, co duże, zajmuje też dużo czasu. Palniki WKmono są tak skonstruowane, aby dodatkowe podzespoły można było podłączyć z niewielkim wysiłkiem. Oszczędza to czas i pieniądze.

Moduł obsługowy z wyświetlaczem tekstowym

  • 4 pakiety językowe, każdy z 6 językami
Opener
Cyfrowy manager palnikowy W-FM100/200

  • Zabudowany na palniku
Opener
Obracana obudowa regulatora powietrza z kratką ochronną (standard)

  • Do zasysu powietrza z góry
  • Stosowane, gdy prześwit między podłogą i palnikiem jest za mały
Opener

Manager palnikowy do palników przemysłowych.

Nawet najlepsze produkty można ulepszyć dzięki odpowiednim opcjom.

Cyfrowy manager palnikowy W-FM100/200

  • Z wbudowaną konsola podłączeniową i interfejsem Bus
Opener
Sonda pomiarowa do regulacji O2

  • Poprawia efektywność spalania i zmniejsza zużycie paliwa
  • Zwiększa bezpieczeństwo dzięki ciągłemu monitorowaniu i regulacji spalania
Opener

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie biur handlowych. Szybkie i łatwe.

Wybierz lokalizację

Wykorzystaj moją lokalizację
Back
Wyniki wyszukiwania Wynik wyszukiwania Brak wyników
Ładowanie wyników

Znajdź oddział odpowiedzialny za Ciebie:

Up