Please select a page template in page properties.

Uniwersalne pakiety energetyczne do 32.000 kW. Wytrzymałe palniki dużej mocy.

Paniki Weishaupt serii WK (do 32.000 kW)

Palniki serii WK to najpotężniejsze palniki firmy Weishaupt. Palniki o mocy do 32.000 kW zostały zaprojektowane przede wszystkim do trudnych zastosowań w przemyśle. Budowa modułowa z zewnętrzną dmuchawą umożliwia indywidualne dopasowanie do wszystkich warunków panujących w obiekcie. Palniki WK są dostępne jako palniki gazowe, olejowe lub dwupaliwowe.

Zalety urządzenia
Cyfrowe zarządzanie spalaniem

Cyfrowe zarządzanie spalaniem, które jest standardowo stosowane w tej serii, steruje oszczędnym spalaniem oleju lub gazu oraz ułatwia obsługę i konserwację palnika. Ponadto możliwe jest połączenie z różnymi systemami monitorowania i sterowania, w tym z systemem zrządzania budynkiem (BMS).

Izolowana obudowa palnika

Wewnętrzna izolacja zmniejsza poziom hałasu i obniża temperaturę powierzchni podczas pracy ze wstępnie podgrzanym powietrzem do spalania. Palniki mogą pracować z powietrzem do spalania o temperaturze do 250 stopni Celsjusza.

Koncepcja modułowa

Dmuchawa, szafa sterująca, stacja pompowa i podgrzewacz są umieszczone oddzielnie od palnika. Koncepcja ta zapewnia wysoki stopień elastyczności ustawienia, na przykład przypadku szczególnie trudnych warunków, takich jak zapylenie lub wysokie obciążenie cieplne.

Możliwości zastosowania
Wykonania według potrzeb

W zależności od wymagań palniki WK mogą być dostarczane w różnych wersjach. Dostępne są różne urządzenia mieszające w celu dostosowania do specjalnych wymagań dotyczących emisji. W przypadku wyjątkowo krótkich komór spalnia dostępne są również wersje „swirlflame”.

Uniwersalny wybór paliwa

Palniki WK przystosowane są do spalania oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL DIN 51603-1 i oleju opałowego EL A Bio z domieszką do 99,9% biokomponentów. Można również stosować FAME zgodnie z DIN EN 14214 lub parafinowy olej opałowy EL P zgodnie z DIN/TS 51603-8. W przypadku większości palników możliwy jest także dodatek 20% objętości wodoru do gazu ziemnego, jednakże w każdym przypadku wiąże się to z indywidulanym odbiorem instalacji.

To jest niezawodność

Gęsta sieć doradztwa i serwisu jest dostępna dla klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu system z palnikiem Weishaupt zawsze niezawodnie wykonuje swoje zadanie.

Technika
multiflam®

Opatentowana technologia Weishaupt multiflam® umożliwia osiągnięcie szczególnie niskich wartości emisji w dużych obiektach energetycznego spalania.

Istotą jest specjalne Urządzenie mieszające , którym następuje wewnętrzna recyrkulację spalin. Dzięki niejschładza się płomień i ograniczone zostaje powstawanie tlenków azotu. Osiągane wartości NOₓ są porównywalne z wartościami osiąganymi przez palniki kompaktowe.

Spektrum mocy palników Weishaupt w wersji multiflam® wynosi od 100 kW do 23.000 kW.

 

Recyrkulacja spalin

Obecne palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe na świecie. Wersja palnika 4LN zawiera system recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne są zintegrowane z palnikiem.

Paliwa  gazowe są prawie pozbawione siarki, dlatego spaliny składają się głównie z Dwutlenku węgla  (CO2 ), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Ma to pozytywny wpływ na recyrkulację spalin, ponieważ ani popiół, ani sadza nie mogą zanieczyścić systemu.

Specjalne ustawienia urządzenia mieszającego w połączeniu z cyfrowym managerem palnikowym W-FM 200 zapewniają wysoką stabilność płomienia i bezpieczną pracę.

Palniki Weishaupt serii WK (do 32.000 kW)

Typ Moc (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Moc (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Moc (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Moc (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Moc (kW)
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
-
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
WKG80/6 4 000 - 32 000
Typ Moc (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Moc (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Moc (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Moc (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Moc (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Typ
WKGL70/0 WKGL70/0
WKGL70/1 WKGL70/1
WKGL70/3 WKGL70/3
WKGL80/1 WKGL80/1
Typ Moc (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Moc (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Moc (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Moc (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Moc (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Moc (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Moc (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Moc (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKmono-G80/1 1 100 - 13 000
-
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Moc (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Moc (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Typ
WKG70/1 WKG70/1
WKG70/2 WKG70/2
WKG80/4 WKG80/4
WKG80/5 WKG80/5
WKG80/6 WKG80/6
Typ Moc (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Moc (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Moc (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Moc (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Moc (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Moc (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Moc (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Moc (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Moc (kW)
WKGL40/1 300 - 1 800
WKGL40/2 400 - 2 500
WKGL50/1 600 - 3 200
WKGL50/2 800 - 5 000
Typ Moc (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Moc (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Moc (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Moc (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Materiały informacyjne. Szczegółowe, obszerne, ciekawe.

Informationsmaterial Magazin

Palniki dwublokowe WK. Dowolny sposób ustawienia.

Budowa modułowa to umożliwia. Wymagana moc określa wielkość palnika, a źródło ciepła z jego komponentami określa wielkość dmuchawy powietrza do spalania. W ten sposób zawsze znajduje się optymalne rozwiązanie.

Oddzielna dmuchawa powietrza do spalania

  • Dokładne dopasowanie do mocy pozwala uniknąć przewymiarowania i kosztów
Opener
Pompowa stacja ciśnieniowa palnika

  • Optymalne dopasowanie do mocy palnika i rodzaju paliwa
Opener
Stacja podgrzewająca olej

  • W zależności od wymagań można zastosować elektryczne podgrzewacze oleju lub podgrzewacze mediowe. Kombinacja obu rodzajów podgrzewaczy jest również możliwa.
Opener

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie firm wyspecjalizowanych w produktach Weishaupt. Szybkie i łatwe.

Wyszukiwanie biur handlowych. Szybkie i łatwe.

Wybierz lokalizację

Wykorzystaj moją lokalizację
Back
Wyniki wyszukiwania Wynik wyszukiwania Brak wyników
Ładowanie wyników

Znajdź oddział odpowiedzialny za Ciebie:

Up