Please select a page template in page properties.

Informacja fachowa „Ochrona przed Legionellą w połączeniu z pompami ciepła“

Specjalista ds. systemów grzewczych Weishaupt oferuje interesującą,16-stronicową informacje techniczną wszystkim instalatorom i projektantantom, którzy chcą poinformować swoich klientów o ochronie przed bakteriami Legionella w połączeniu z pompami ciepła.

Higiena instalacji wody użytkowej i instalacji grzewczych jest regulowana przez normę DIN EN 1988-200 i arkusz roboczy DVGW W 551. Istotą tych regulacji jest ochrona przed bakteriami Legionelli. Rozróżnia się małe i duże instalacje.

W informacji technicznej firmy Weishaupt opisane zostały różne wymagania dla małych i dużych instalacji. Tabela zawiera pięć rozwiązań technicznych dla różnych profili wymagań w zakresie zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę. Rozwiązanie te są oceniane pod kątem ich przydatności oraz przewidywanych kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. Każde z pięciu rozwiązań technicznych jest następnie szczegółowo opisane i poparte praktycznymi przykładami i przykładowymi schematami instalacji.

Informacje techniczne po tytułem "Ochrona przed bakteriami Legionella w przypadku pomp ciepła firmy Weishaupt" są dostępne online w formacie PDF na Portalu dla partnerów firmy Weishaupt. Drukowany prospekt można również zamówić bezpośrednio w Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi, info@weishaupt.de lub w jednym z 28 oddziałów Weishaupt w Niemczech.

Up