Please select a page template in page properties.

Palniki gazowe wyk. LowNOx 4LN z recyrkulacją spalin (do 23.000 kW)

Palniki gazowe WM monarch® firmy Weishaupt, a także palniki przemysłowe WKmono i WK, dzięki wersji LowNOx 4LN spełniają najsurowsze światowe wymagania środowiskowe.

Wersja palnika 4LN wyposażona jest w układ recyrkulacji spalin, którego elementy regulujące są zintegrowane z palnikiem. Specjalnie przystosowane urządzenie mieszające oraz cyfrowy system zarządzania spalaniem zapewniają zachowanie sprawdzonych zalet, takich jak niezawodny zapłon, wysoka stabilność płomienia i bezpieczne działanie.

Recyrkulacja spalin (ARF) powoduje zmniejszenie zawartości tlenu na m3 powietrza, zwiększenie prędkości przepływu powietrza, skrócenie czasu przebywania gazów spalinowych w gorącej strefie reakcji oraz obniżenie temperatury płomienia.Wszystko to prowadzi do redukcji emisji NOx. Dokładne dozowanie ilości spalin jest decydujące w procesie recyrkulacji spalin.

Cyfrowy manager palnikowy Weishaupt W-FM 200 jest do tego optymalnie wyposażony. Dzięki tylko dwóm dodatkowym elementom - czujnikowi temperatury spalin i klapie spalinowej - za pomocą oprogramowania sterowany jest masowy przepływu spalin. W każdym momencie pracy palnika doprowadzana jest odpowiednia ilość spalin.

Temperatura spalin jest jednym z decydujących czynników wpływających na ilość zawracanych spalin. Wpływa na gęstość spalin, a tym samym na wielkość strumienia masowego. Temperatura spalin jest mierzona w sposób ciągły, aby zapewnić stabilną pracę palnika i utrzymać stale niskie wartości NO x . Wynik pomiaru automatycznie wpływa na otwarcie klapy spalinowej. Oprócz sterowania klapami ARF oprogramowanie menedżera palnikowego W-FM 200 udostępnia parametry, które umożliwiają dodatkowe regulacje.

Up