Please select a page template in page properties.

Palnik gazowe LowNOx wyk. PLN (do 2.500 kW)

Wszędzie tam, gdzie wymagane są najniższe wartości emisji, dostępna jest nowa generacja palników PLN. PLN to system Premix-LowNOx łączący mieszanie wstępne ze spalaniem powierzchniowym.

Główną zaletą tego systemu spalania jest to, że oprócz zastosowania w dostępnych na rynku kotłach, mogą być również użytkowane w komorach spalania o znacznie mniejszej geometrii.

Jednorodna mieszanka gazowo-powietrzna ma kluczowe znaczenie dla spalania powierzchniowego. Dlatego zastosowano tutaj całkowicie nowo opracowane urządzenie mieszające. Główną jego cechą jest oddzielny kanał gazowy i powietrza, oba media łączą się dopiero w rurze palnika.

Mieszanina gazu i powietrza pod ciśnieniem przenika przez metalową siatkę o małych oczkach i spala się na jej powierzchni. Powstały dywan płomieni o temperaturze płomienia poniżej 1200 °C hamuje termiczne tworzenie się tlenków azotu. Wartości NOx poniżej 30 mg/kWh są obecnie rzeczywistością w zakresie mocy do 2.500 kW.

Ze względu na zakres regulacji palniki PLN są na tym samym poziomie co gazowe palniki nadmuchowe. Dzięki elektronicznemu systemowi sterowania mieszaniną gazu i powietrza przez managery palnikowe Weishaupt W-FM 50, W-FM 100 i W-FM 200 możliwe są zakresy regulacji do 1: 7.

Up