Please select a page template in page properties.

Słownik terminów fachowych. Technika cieplna
wyjaśniona w prosty sposób.

Wszystko o ogrzewaniu. Od A do Z

Jeżeli chodzi o technikę cieplną są terminy fachowe wymagajace wyjaśnienia. Wszystkie ważne informacje znajdziesz tutaj. Dla ułatwienia zostały ułożone w porządku alfabetycznym.

Energieressourcen

Z jednej strony rozróżnia się skończone źródła energii, które są dla nas dostępne tylko w ograniczonych ilościach, takie jak ropa naftowa lub gaz, i dlatego powinny być one wykorzystywane niezwykle oszczędnie, z drugiej strony stale odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr lub woda (odnawialne źródła energii). Pomimo znacznego postępu, źródła te będą w stanie pokryć jedynie niewielką część naszego zapotrzebowania na energię w perspektywie długoterminowej - w sposób ekonomicznie uzasadniony i na znaczną skalę.

Up