polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
W dachu

Istnieją trzy różne wariany montażu kolektorów słonecznych. Oprócz kolektorów montowanych na wspornikach na dachu płaskim są również dostępne kolektory do montazu na dachu oraz w dachu. Kolektory montowane w dachu są zintegrowane z pokryciem dachowym w przeciwieństwie do kolektorów montowanych na dachu. W przypadku obiektów nowopowstających są one montowane w miejsce dachówki, bezpośrednio na łatach dachowych. Kolektory motowane w dachu nie wystają ponad połać dachu, dzieki czemu dobrze komponują się optycznie i nie utrudniają zsuwania się śniegu i spływu wody po powierzchni dachu. Przy modernizacji budynku z wykorzystaniem kolektorów montowanych w dachu, odpowienia ilość dachówek jest zciągana i zastępowana kolektorami słonecznymi.

Wartość opałowa

Ilość ciepła powstająca z całkowitego i zupełnego spalania jednego metra sześciennego gazu (w warunkach normalnych) lub kilograma oleju, jeżeli powstająca podczas spalania woda występuje w stanie gazowy (pozostaje w spalinach pod postacią pary wodnej). Jej jednostką jest kWh/m3 lub kWh/kg i oznaczane jest jako Hi.

Wartość pH

Wartość pH jest miarą jak silnie kwaśny lub alkaliczny (zasadowy) jest odczyn cieczy podlegającej pomiarowi. Wartość pH równa 7 określa się jako wartość neutralną. Wartość pH poniżej 7 wskazuje na odczyn kwaśny. Wartość większa od 7 wskazuje na odczyn alkaliczny (zasadowy).Szczególnie przy spalaniu oleju opałowego o wiekszej zawartości siarki może podczas procesu kondensacji powstawać kwas siarkawy lub kwas siarkowy, który z kolei obniża pH kondensatu poniżej 7. Wartość pH kondensatu  z kotłów olejowych  spalających olej opalowy niskosiarkowy jest porównywalna do pH kondensatu ze spalania gazu w kotłach kondensacyjnych.

Wymiennik ciepła
Urządzenie techniczne przekazujące ciepło spalania wodzie grzewczej. Wymiennik ciepła jest głównym elementem kotła grzewczego / odbiornika ciepła i decyduje o jego efektywności.

 

Wyświetlacz
Wyświetlacz cyfrowy przy regulatorze. Zwykle stosowane są wyświetlacze LCD (ciekłokrystaliczne), które zapewniają szczególnie przejrzystą i obszerną prezentację komunikatów informacyjnych.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?