polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Technologia LowNOx
Technologia spalania, redukująca emisję tlenków azotu (NOx), współodpowiedzialnych za tzw. kwaśne deszcze. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi w technice spalania również emisja tych substancji szkodliwych została znacznie zmniejszona.
Temperatura powrotu
Temperatura wody grzewczej, powracająca z grzejników lub ogrzewania podłogowego. Najczęściej temperatura powrotu jest niska. W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekracza 30 stopni Celsjusza, zaś dla ogrzewania grzejnikowego zazwyczaj nie jest wyższa niż 50 stopni.
Temperatura rosy
Ochłodzenie spalin poniżej określonej temperatury powoduje skraplanie zawartej w nich pary (ciepło skraplania i kondensat).
Temperatura zasilania
Temperatura wody grzewczej, dopływająca do grzejników. Najczęściej temperatura zasilania wynosi dla ogrzewania grzejnikowego 70 stopni Celsjusza (dla ogrzewania podłogowego 40 stopni). Temperatury te są jednak tak wysokie jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, temperatura zasilania obniża się.
Thermo Condens
Kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności oferowane przez firmę Weishaupt (system kondensacyjny).
Tlenek węgla (czad)
Trujący gaz, który powstaje przy spalaniu związków zawierających węgiel. Prawidłowe wyregulowanie palnika zapobiega powstawaniu tlenku węgla.
Tlenki azotu

Substancja szkodliwa, której emisja do atmosfery może być przyczyną „kwaśnych deszczy”. Pod pojęciem tlenków azotu rozumie się związki azotu z tlenem występujące w stanie lotnym. Skrótowo określane są one również jako NOx, ponieważ ze względu na różne stopnie utlenienia  azotu mogą powstawać różne związki azotu z tlenem. W nowoczesnych kotłach grzewczych i systemach palnikowych emisje tlenków azotu leżą znacznie poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?