polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Silnik palnika
Silnik palnika zasilany jest prądem elektrycznym i wprowadza w ruch koło dmuchawy, zapewniając niezbędny dopływ powietrza do palnika. W palnikach olejowych silnik palnika napędza ponadto pompę olejową. Firma Weishaupt gwarantuje własną marką również jakość tego ważnego podzespołu. Samodzielnie wytwarza od kilkudziesięciu lat silniki elektryczne najwyższej jakości.
Spaliny

Produkty powstające podczas spalania paliwa z powietrzem. W większości składają się z dwutlenku węgla (CO2) oraz pary wodnej.

Sprawność
Różnica między energią doprowadzoną i odprowadzoną (wykorzystaną). Niskie temperatury spalin oraz zasilania i powrotu zwiększają sprawność systemów grzewczych.
Sprawność ( sprawność znormalizowana)
Stosunek energii odebranej do energii doprowadzonej w określonym czasie.
Strata kominowa

Strata kominowa jest niewykorzystaną częścią energii zawartej w paliwie (np. w oleju opałowym  lub gazie). Jeżeli spaliny opuszczają komin ze zbyt wysoką temperaturą, mówi się o stracie kominowej. Aby wykorzystać większą część traconej w ten sposób energii należy stosować kotły niskotemperaturowe lub jeszcze lepiej klotły lub systemy kondensacyjne.

Straty energii
Energia, która zostaje utracona. Bierze się pod uwagę różnicę między energią doprowadzoną i odebraną (wykorzystaną). Nowoczesne systemy grzewcze firmy Weishaupt dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej redukują straty energii do minimum.
Straty promieniowania

Te straty energii lub straty energii zawartej w paliwie powstają, gdy ciepło oddawane jest przez składniki instalacji grzewczej w niezaizolowanych miejscach lub poprzez zastosowany materiał izolacyjny. Dotyczy to nie tylko przewodów którymi płynie czynnik grzewczy oraz niezaizolowanych elementów obiegu ciepłej wody użytkowej, ale również obiegów grzewczych.

Straty wychłodzenia

Straty wychłodzenia (straty postojowe) są cześcią nie zużytej energii. Straty te powstają, jeżeli po wyłączeniu palnika ciepło zgromadzone w kotle uchodzi przez układ odprowadzania spalin. Straty te mogą zostać znacznie zredukowane poprzez zastosowanie specjalnych klap zamontowanych w układzie odprowadzania spalin lub na doprowadzeniu powietrza do palników. Jest to sposób na podniesienie efektywności (sprawności).

Substancje szkodliwe
Spaliny, stanowiące obciążenie dla środowiska (emisje).
System kondensacyjny
Kocioł kondensacyjny stanowi dla gospodarstwa domowego szczytowe osiągnięcie techniki grzewczej. Wysoki poziom wykorzystania energii, niska emisja substancji szkodliwych, a mimo to umiarkowana cena oraz najlepsza wypróbowana technologia. Kocioł kondensacyjny reguluje wytwarzaną ilość ciepła przy pomocy temperatury zewnętrznej w zależności od zapotrzebowania na ciepło i wykorzystuje dodatkowo ciepło zawarte w spalinach, które w innych systemach tracone jest przez komin. W kotle kondensacyjnym powstaje przy tym kondensat. Dlatego materiały, z których wykonany jest wbudowany wymiennik ciepła, są odporne na korozję. Efektywność kotłów kondensacyjnych osiąga w praktyce teoretyczne maksimum - paliwo jest optymalnie wykorzystywane.
System niskotemperaturowy
Kocioł grzewczy, który reguluje wytwarzane ciepło w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz temperatury zewnętrznej. Nowoczesne systemy niskotemperaturowe zmniejszają straty ciepła do minimum dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej. Efektem tej technologii jest optymalne wykorzystanie energii.
System SCOT

System SCOT pochodzi z zastosowania w kotłach kondensacyjnych (WTC-15A do WTC- 60A). W zależności od jakości spalania (aktualnych parametrów spalania) poprzez elektrodę SCOT umieszczoną bezpośrednio w płomieniu płynie zróżnicowany prąd elektryczny (odpowiedni dla występujących w danym momencie parametrów spalania). Manager kondensacyjny ocenia wartość prądu pochodzącego z elektrody i poprzez zmianę przekroju otworu w zaworach gazowych koryguje stosunek gaz / powietrze w mieszance palnej. Szerokość zakresu modulacji kotłów kondensacyjnych zapewnia wysoką jakość spalania oraz niską emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Ponadto możliwe jest spalanie gazów o różnej jakości {gazów różnych kategorii np.: E(GZ 50), Lw(GZ 41,5), Propan-Butan} bez dokonywania zmian w urządzeniu, jak również bez wymiany żadnych elementów urządzenia. System ten może wyregulować urządzenie nawet w przypadku gdy w mieszance palnej pojawią się domieszki biogazu.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?