polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Paliwa
Jako paliwa stosowane są: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz. Energia zawarta w tych węglowodorach zostaje spożytkowana w wyniku spalania.
Palnik
Najważniejszy element systemu grzewczego. Palnik spala paliwo z powietrzem i wytwarza ciepło. Jako paliwo stosowany jest najczęściej olej opałowy oraz gaz. Nowoczesne systemy sterowania spalaniem pozwalają obniżyć do minimum powstającą przy spalaniu emisję substancji szkodliwych oraz znacząco zwiększyć zyski ciepła.
Para wodna
Podczas spalania w warunkach wysokiej temperatury z wodoru i tlenu powstaje najpierw para wodna. Do wytworzenia pary wodnej wydatkowana jest energia. Energię tę można odzyskać w wyniku kondensacji.
Podgrzewacz oleju

Podgrzewacz oleju jest urządzeniem lub częścią składową palnika, który służy do poprawy (zmniejszenia) lepkości oleju opałowego. Poprzez podgrzew olej staje się rzadszy. Proces podgrzewu oleju pochodzi od spalania olejów ciężkich, gdzie lepkość tych olejów była zbyt wysoka do uzyskania odpowiedniego ciśnienia rozpylania oleju w dyszach olejowych palnika. Jednak olej podgrzewany jest również w palnikach mniejszych mocy takich jak na przykład palniki WL5-purflam, aby możliwe było właściwe rozpylenie oleju również przy dłuższych czasach postoju i przy niskich temperaturach otoczenia. Zaletami są przy tym: możliwość pracy palnika z mniejszym natężeniem przepływu paliwa ( a zatem mniejszą mocą), poprawa procesu spalania paliwa z niewielką emisją substancji szkodliwych do atmosfery oraz lepsze zachowanie palnika podczas jego uruchamiania się.

Podgrzewacz wody
Urządzenie techniczne (zbiornik) przekazujące ciepło wody grzewczej wodzie ciepłej używanej w prysznicach i łazienkach (zasobnik ciepła).
Pompy obiegowe
Elektryczne pompy wodne, które zaopatrują grzejniki i ogrzewanie podłogowe w wodę grzewczą.
Powietrze do spalania
Powietrze do spalania zawiera 21 procent tlenu, niezbędnego do procesu spalania. Poza tym powietrze zawiera 78 procent azotu. Do całkowitego spalenia 1 metra sześciennego gazu lub 1 litra oleju opałowego potrzeba około 10 metrów sześciennych powietrza.
Płytowy wymiennik ciepła

Jest to wymiennik ciepła, który składa się z wielu płyt wykonanych ze stali szlachetnej. Woda przepływa pomiędzy gęsto ułożonymi obok siebie płytami i przekazuje ciepło. Wskutek odpowiedniego ukształtowania powierzchni tych płyt przepływająca woda wprowadzana jest w dodatkowy ruch (turbulencje). Turbulencje te gwarantują jeszcze efektywniejsze przenoszenie ciepła. Dzięki kompaktowej budowie możliwa jest zabudowa w ciasnych miejscach ( na przykład w kotle Weishaupt Thermo Condens Kompakt, WTC-K).

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?