polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Kocioł grzewczy
Urządzenie techniczne przekazujące ciepło spalania wodzie grzewczej. Kotły nowej generacji firmy Weishaupt zmniejszają do minimum straty energii dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej.
Kondensat
Ochłodzenie spalin poniżej określonej temperatury powoduje skraplanie zawartej w nich pary. Przemiana pary w kondensat umożliwia wykorzystanie powstającej przy tej okazji energii - ciepła skraplania.
Konwekcja
Transport energii przez przemieszczające medium (powietrze, wodę, spaliny). Pojęcie to jest bardzo często stosowane w odniesieniu do grzejników. Powietrze w pomieszczeniu omywa ciepłą powierzchnię grzejnika. Ruch ten powoduje przenoszenie energii cieplnej.
Krzywa grzewcza
Przy pomocy krzywej grzewczej (lub krzywej temperatury) nastawiana jest temperatura kotła zależnie od temperatury zewnętrznej. Niska temperatura zewnętrzna pociąga za sobą wysoką temperaturę kotła. Nastawianie krzywej grzewczej jest bardzo ważne dla efektywnej pracy systemu grzewczego i podlega dokładnej kontroli podczas konserwacji.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?