polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych

Leksykon pojęć fachowych

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Ciepło skraplania
Dodatkowe ciepło pochodzące ze spalin. Na skutek ochłodzenia spalin dochodzi do kondensacji, dzięki czemu zostaje uwolniona dodatkowa energia. W przypadku gazu ziemnego stanowi ona dodatkowy potencjał, który w odniesieniu do wartości opałowej wynosi około 11 procent dla gazu ziemnego, około 9 procent dla gazu płynnego oraz 7 procent dla oleju opałowego.
Ciepło spalania

Ilość ciepła powstająca z całkowitego i zupełnego spalania jednego metra sześciennego gazu (w warunkach normalnych) lub kilograma oleju, jeżeli powstająca podczas spalania woda występuje w stanie płynnym (wykrapla się ze spalin). Jego jednostką jest kWh/m3 lub kWh/kg i oznaczane jest jako Hs.

CO2

CO2, dwutlenek węgla jest gazem uwalnianym do atmosfery podczas wszystkich procesów spalania - na przykład proces ten zachodzi również w organiźmie ludzkim podczas oddychania. Gaz ten wywołuje między innymi efekt cieplarniany i dlatego jest współodpowiedzialny za globalne ocieplanie się klimatu. Jest to również gaz , który w procesie fotosyntezy zamieniany jest przez rośliny w niezbędny dla życia tlen (O2). Palniki i systemy grzewcze Weishaupt dzięki doświadczeniu oraz wieloletnim badaniom charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością, a zatem niezwykle oszczędnym wykorzystaniem paliwa. Dzięki temu pracują z najniższą możliwą emisją (CO2).

Cyfrowa technika spalania
Przebieg pracy palnika i nadzór nad jakością spalania wspomagany jest nowoczesną techniką mikroprocesorową. Dzięki temu użytkownik ma łatwy i szybki dostęp do wielu informacji. Również serwisant uzyskuje dzięki cyfrowemu sterowaniu wiele informacji dodatkowych, które ułatwiają i przyspieszają prace konserwacyjne.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?