polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych Tlenki azotu

Tlenki azotu

Substancja szkodliwa, której emisja do atmosfery może być przyczyną „kwaśnych deszczy”. Pod pojęciem tlenków azotu rozumie się związki azotu z tlenem występujące w stanie lotnym. Skrótowo określane są one również jako NOx, ponieważ ze względu na różne stopnie utlenienia  azotu mogą powstawać różne związki azotu z tlenem. W nowoczesnych kotłach grzewczych i systemach palnikowych emisje tlenków azotu leżą znacznie poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych.

Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?