polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych Podgrzewacz oleju

Podgrzewacz oleju

Podgrzewacz oleju jest urządzeniem lub częścią składową palnika, który służy do poprawy (zmniejszenia) lepkości oleju opałowego. Poprzez podgrzew olej staje się rzadszy. Proces podgrzewu oleju pochodzi od spalania olejów ciężkich, gdzie lepkość tych olejów była zbyt wysoka do uzyskania odpowiedniego ciśnienia rozpylania oleju w dyszach olejowych palnika. Jednak olej podgrzewany jest również w palnikach mniejszych mocy takich jak na przykład palniki WL5-purflam, aby możliwe było właściwe rozpylenie oleju również przy dłuższych czasach postoju i przy niskich temperaturach otoczenia. Zaletami są przy tym: możliwość pracy palnika z mniejszym natężeniem przepływu paliwa ( a zatem mniejszą mocą), poprawa procesu spalania paliwa z niewielką emisją substancji szkodliwych do atmosfery oraz lepsze zachowanie palnika podczas jego uruchamiania się.

Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?