polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych Ciepło skraplania

Ciepło skraplania

Dodatkowe ciepło pochodzące ze spalin. Na skutek ochłodzenia spalin dochodzi do kondensacji, dzięki czemu zostaje uwolniona dodatkowa energia. W przypadku gazu ziemnego stanowi ona dodatkowy potencjał, który w odniesieniu do wartości opałowej wynosi około 11 procent dla gazu ziemnego, około 9 procent dla gazu płynnego oraz 7 procent dla oleju opałowego.
Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?