Emisje

Pojęcie ogólne substancji szkodliwych stanowiących obciążenie dla środowiska, które dzięki konsekwentnemu rozwojowi w technice palnikowej (firma Weishaupt jest liderem światowego rynku palników) redukowane są do minimum. Zwłaszcza emisja tlenków azotu (współodpowiedzialnych za kwaśne deszcze) została w ostatnich latach drastycznie obniżona. Starsze systemy grzewcze, nawet przy bezzakłóceniowej i kontrolowanej pracy, pod względem emisji nie dotrzymują już kroku nowoczesnym kotłom.
Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?