CO2

CO2, dwutlenek węgla jest gazem uwalnianym do atmosfery podczas wszystkich procesów spalania - na przykład proces ten zachodzi również w organiźmie ludzkim podczas oddychania. Gaz ten wywołuje między innymi efekt cieplarniany i dlatego jest współodpowiedzialny za globalne ocieplanie się klimatu. Jest to również gaz , który w procesie fotosyntezy zamieniany jest przez rośliny w niezbędny dla życia tlen (O2). Palniki i systemy grzewcze Weishaupt dzięki doświadczeniu oraz wieloletnim badaniom charakteryzują się bardzo wysoką efektywnością, a zatem niezwykle oszczędnym wykorzystaniem paliwa. Dzięki temu pracują z najniższą możliwą emisją (CO2).

Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?