polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych Ciepło spalania

Ciepło spalania

Ilość ciepła powstająca z całkowitego i zupełnego spalania jednego metra sześciennego gazu (w warunkach normalnych) lub kilograma oleju, jeżeli powstająca podczas spalania woda występuje w stanie płynnym (wykrapla się ze spalin). Jego jednostką jest kWh/m3 lub kWh/kg i oznaczane jest jako Hs.

Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?