Paliwa

Jako paliwa stosowane są: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz. Energia zawarta w tych węglowodorach zostaje spożytkowana w wyniku spalania.
Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?