Palnik

Najważniejszy element systemu grzewczego. Palnik spala paliwo z powietrzem i wytwarza ciepło. Jako paliwo stosowany jest najczęściej olej opałowy oraz gaz. Nowoczesne systemy sterowania spalaniem pozwalają obniżyć do minimum powstającą przy spalaniu emisję substancji szkodliwych oraz znacząco zwiększyć zyski ciepła.
Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?