polen pl Infoserwis Leksykon pojęć fachowych Straty promieniowania

Straty promieniowania

Te straty energii lub straty energii zawartej w paliwie powstają, gdy ciepło oddawane jest przez składniki instalacji grzewczej w niezaizolowanych miejscach lub poprzez zastosowany materiał izolacyjny. Dotyczy to nie tylko przewodów którymi płynie czynnik grzewczy oraz niezaizolowanych elementów obiegu ciepłej wody użytkowej, ale również obiegów grzewczych.

Z powrotem

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?