polen pl Produkty Systemy grzewcze Gazowe systemy kondensacyjne Moduł komunikacyjny WCM-COM

Moduł komunikacyjny WCM-COM

Stanowi on centralny interfejs umożliwiający komunikację z wszystkimi komponentami systemów grzewczych Weishaupt.

Informacje ogólne

Moduł komunikacyjny WCM-COM

Moduł komunikacyjny WCM-COM jest złączem transmisyjnym i jednocześnie centralnym interfejsem do komunikacji z systemami grzewczymi Weishaupt:

Niezależnie od aktualnego miejsca pobytu: Moduł ten umożliwia komfortowy sposób obsługi i nadzoru nad systemami grzewczymi z rodziny WTC z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej.

Duża różnorodność sposobów komunikacji: Moduł WCM-COM umożliwia komunikację przez internet, E-Mail, SMS.

Możliwość szybszej reakcji: WCM-COM nadzoruje prawidłowość działania instalacji grzewczej. Przesyła on informacje o ewentualnych zakłóceniach i dzięki temu umożliwia ich szybkie zdiagnozowanie i usunięcie.

Precyzyjny zapis parametrów pracy: Dane o pracy instalacji są zapisywane w precyzyjny sposób  i w razie potrzeby można je łatwo odczytać i przeanalizować. Jeżeli jest to potrzebne nastawy systemu grzewczego mogą być zdalnie korygowane i optymalizowane przy pomocy właśnie tego modułu.

Pomocny i użyteczny: Moduł komunikacyjny firmy Weishaupt troszczy się o absolutną niezawodność funkcjonowania i najwyższą ekonomię pracy instalacji grzewczej. Ponadto dla firm instalacyjnych i serwisowych opiekujących się systemami grzewczymi Weishaupt zastosowanie modułu WCM-COM oznacza poważne ułatwienie pracy oraz oszczędność czasu i kosztów.

instrukcje obsługi

Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home
Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home
PDF • 1.1 MB
Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert
Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert
PDF • 1.3 MB

App dla iOS oraz Android

Status systemu grzewczego Zmiana programów czasowych Aktualny uzysk solarny Miesięczne uzyski solarne

Z wykorzystaniem mobilnej aplikacji "Sterowanie systemami grzewczymi Weishaupt" instalacje grzewcze wyposażone w moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 home mogą być obsługiwane również przy pomocy smartfonu.

Sterowanie: Możliwość zmiany wymaganej temperatury pomieszczeń oraz ciepłej wody, zmiana programów czasowych, jak również zmiana trybu pracy systemu "temperatura normalna" lub "temperatura obniżona".

Nadzór nad instalacją: Oprócz aktualnych parametrów instalacji grzewczej budynku oraz temperatury zewnętrznej mogą zostać odczytane również parametry współpracującej z nią instalacji solarnej firmy Weishaupt np. aktualna temperatura kolektorów, moc przekazywana przez instalację soalrną, oraz uzysk solarny z ostatnich 14 dni lub 3 lat prezentowany na wykresach słupkowych. 

Różnorodne możliwości dostępu: Możliwy jest dostęp kilku upoważnionych osób do obsługi jednego systemu grzewczego, jak również dostęp do wielu systemów grzewczych przy pomocy jednego smartfonu.

Pobieranie: Aplikacja jest bezpłatnie udostępniona do pobierania przez Google Play oraz Apple App Store.

androidios

 
android qr74

 
ios qr74

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?