polen pl Produkty Palniki gazowe, olejowe, dwupaliwowe Palniki średnie i duże Moduł komunikacyjny Weishaupt

Moduł komunikacyjny Weishaupt

Duże i średnie palniki Weishaupt wyposażone w cyfrowy system sterowania można sprzęgnąć z wszystkimi możliwymi systemami systemami automatyzacji budynków wykorzystując różne dostępne interfejsy komunikacyjne.

Opis

Moduł komunikacyjny W-FM COM

Moduł komunikacyjny W-FM COM umożliwia zdalny dostęp do wartości procesowych i parametrów palników wyposażonych w manager palnikowy W-FM 50, W-FM54, W-FM 100, lub W-FM 200.

Łączność: Moduł komunikacyjny W-FM COM może zostać połączony z siecią internet  poprzez połączenie bezprzewodowe (GSM/GPRS) z wykorzystaniem telefonicznej karty SIM lub poprzez sieć Ethernet/LAN. Dostęp możliwy jest dzięki przydzielonemu na stałe przez dostawcę usług telekomunikacyjnych adresowi IP, lub poprzez specjalnie przygotowany do tego celu portal internetowy. 

Nadzór i regulacja: moc palnika, temperatura kotła, zawartość tlenu w spalinach, wartości zadane, aktualny stan pracy palnika, historia błędów i tym podobne mogą być zdalnie odczytywane oraz zmieniane.

Zapis i przesył informacji: W-FM COM umożliwia cykliczny zapis kontrolowanych parametrów. Zapisywane p mogą być przesyłane poprzez E-Mail. Jeżeli kontrolowane parametry przekraczają (w górę lub w dół) dopuszczalną wartość, lub gdy wystąpi błąd wysyłany jest odpowiedni komunikat poprzez E-Mail lub SMS.

Wielofunkcyjność:  Urządzenie to zostało wyposażone w jedno wejście i jedno wyjście cyfrowe. Dodatkowe wejścia i wyjścia można otrzymać poprzez zastosowanie dodatkowego modułu.

Wielojęzykowy interfejs: Możliwość ustawienia różnych wersji językowych interfejsu urządzenia ułatwia zastosowanie tego modułu w każdym miejscu na całym świecie.

Bezpieczeństwo: Dostęp do W-FM COM jest chroniony hasłem. Możliwe jest nadanie różnych poziomów dostępu ( uprawnień) dla różnych użytkowników. Różne poziomy dostępu (uprawnień) zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa tego systemu komunikacyjnego.

Neutralna platforma komunikacyjna: Oprogramowanie oparte o funkcjonalność strony web pozwala na odczyt i obsługę przez najróżniejsze urządzenia i systemy operacyjne – tablety, smartfony, PC oraz iOS, Android, Windows, Linux itd.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?