polen pl Produkty Palniki gazowe, olejowe, dwupaliwowe Palniki średnie i duże Palniki typoszeregu WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Palniki typoszeregu WM monarch® (55 - 11.000 kW)

Seria monarch® posiada ugruntowaną opinię niezawodnych palników Weishaupt. Obecnie seria ta wyposażana jest w nowoczesne sterowanie elektroniczne.

Opis

Palnik gazowy WM 30 (350 bis 5.700 kW) Palnik gazowy WM 10 Palnik olejowy WM L30

Seria monarch® posiada ugruntowaną opinię niezawodnych palników Weishaupt. Obecnie seria ta wyposażana jest w nowoczesne sterowanie elektroniczne.

Znakomity stosunek ceny do mocy:  Cyfrowa technika sterowania, system budowy modułowej, najnowocześniejsza technologia spalania czynią palniki Weishaupt monarch® zawsze opłacalną inwestycją.

Wszechstronne zastosowanie: Palniki tej serii przeznaczone są do współpracy z kotłami grzewczymi, kotłami parowymi, nagrzewnicami powietrza oraz nowoczesnymi instalacjami wysokich mocy do 11.000 kW.

Koncepcja przyjaznej obsługi: Wszystkie elementy konstrukcyjne, takie jak na przykład elementy regulacyjne po stronie paliwa i powietrza są przejrzyście rozmieszczone i łatwo dostępne.

Szczególnie cicha praca: Zastosowanie innowacyjnych dmuchaw powietrza w połączeniu z perfekcyjnie zoptymalizowanym ułożeniem elementów prowadzących powietrze przez palnik redukuje do minimum rozprzestrzenianie się odgłosów pracy urządzenia.

Prosty i uniwersalny montaż: Wszystkie elementy elektryczne łączone są ze sobą za pomocą wtyczek, a palniki są odchylane na prawo lub na lewo w zależności od potrzeby.

Dostosowane również do spalania biopaliw: Palniki olejowe i dwupaliwowe są przygotowane do spalania lekkiego oleju opałowego standardowego i niskosiarkowego zgodnie z DIN51603-1, lekkiego oleju opałowego z domieszką do 10% biokomponentów zgodnie z DIN 51603-6, jak również lekkiego oleju opałowego A Bio 5 i 10.

Przyszłościowe rozwiązania: Cyfrowa technika sterowania umożliwia komunikację z innymi systemami za pomocą złącza eBus. Daje to możliwość zdalnej diagnostyki i nadzoru oraz zmiany parametrów, jak również sprzęgnięcia palników z nowoczesnymi systemami automatyzacji budynków.

Wykonania specjalne: Weishaupt projektuje i buduje palniki pod kątem wszystkich możliwych zastosowań. Przykładem może być specjalne wykonanie palnika do pracy pionowej.

Prospekty

Palniki monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Uniwersalne zastosowanie
Palniki monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Uniwersalne zastosowanie
PDF • 1.9 MB
Palniki monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktowe i mocne
Palniki monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktowe i mocne
PDF • 2.0 MB
Palniki monarch® WM 30 (350 - 5700 kW) - Mocne i uniwersalne
Palniki monarch® WM 30 (350 - 5700 kW) - Mocne i uniwersalne
PDF • 2.3 MB
Palniki monarch® WM 50 (800 - 11000 kW) - Mocne i uniwersalne
Palniki monarch® WM 50 (800 - 11000 kW) - Mocne i uniwersalne
PDF • 1.4 MB
Palniki monarch® WM-GS, S10-30 - Do zastosowań specjalnych (w języku niemieckim)
Palniki monarch® WM-GS, S10-30 - Do zastosowań specjalnych (w języku niemieckim)
PDF • 11.1 MB
Palniki monoblokowe w wykonaniu pionowym (w języku niemieckim)
Palniki monoblokowe w wykonaniu pionowym (w języku niemieckim)
PDF • 2.1 MB

multiflam®

Opatentowana technologia multiflam® umożliwia osiąganie szczególnie niskich wartości emisji substancji szkodliwych w dużych instalacjach grzewczych.

Istotą tej technologii jest specjalne urządzenie mieszające, które wywołuje silną wewnętrzną recyrkulację spalin. W skutek tego płomień jest ochładzany, a co za tym idzie hamowane jest tworzenie się tlenków azotu. Osiągane wartości emisji NOx są porównywalne z wartościami uzyskiwanymi przez palniki kompaktowe serii W.

Znakomity stosunek ceny do mocy: Nawet wtedy gdy wymagane są ultra niskie wartości emisji NOx,  żadne dodatkowe urządzenie specjalne, takie jak montowany poza komorą spalania zewnętrzny układ recyrkulacji spalin, nie są potrzebne.

Optymalne spalanie: Urządzenie mieszające rozdziela paliwo na wiele dysz. Spalanie realizowane jest przez dyszę pierwotną i koncentrycznie rozmieszczone dysze wtórne. Płomień z dyszy pierwotnej gwarantuje stabilne spalanie i bezpieczeństwo pracy w całym zakresie mocy palnika.

Duża wszechstronność: Spektrum mocy różnych typów palników w wersji multiflam® zaczyna się od 100 kW a kończy na 23.000 kW.

Cyfrowa technika spalania: Najnowocześniejsza technika steruje dopływem paliwa i powietrza i zapewnia optymalne parametry spalania.

Długa żywotność: Technika palnikowa firmy Weishaupt to wynik wieloletniego doświadczenia i prowadzonych nieustannie prac badawczych. Do produkcji urządzeń wykorzystywane są wyłącznie najlepsze materiały.

Nowoczesne paliwa: Palniki olejowe i dwupaliwowe są przygotowane do spalania lekkiego oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL zgodnie z DIN51603-1 i lekkiego oleju opałowego EL A Bio 10 z domieszką do 10% biokomponentów zgodnie z DIN SPEC 51603-6.

Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Aktualna seria palników monarch® WM20 do WM50 w wersji 4LN spełnia najbardziej wymagające dyrektywy środowiskowe. Wersja palnika 4LN zawiera system zewnętrznej recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne zostały zintegrowane z palnikiem.  

Recyrkulacja spalin dedykowana dla paliw gazowych: Paliwa gazowe zawierają tylko śladowe ilości siarki, zatem spaliny składają się głównie z dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Sprzyja to zastosowaniu recyrkulacji spalin, ponieważ system nie jest zanieczyszczany przez sadzę i popiół. 

Specjalnie dostosowane urządzenie mieszające: Cyfrowy manager W-FM200 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym urządzeniem mieszającycm dbają o stabilizację płomienia oraz pewną i bezpieczną pracę palnika.

System dozujący: Moduł dozujący: Na zdjęciu wyróżniony został kompaktowy moduł dozujący, który składa się z czujnika temperatury i klapy spalin z silnikiem krokowym. Jest on zamocowany za pomocą kołnierza bezpośrednio do obudowy regulatora powietrza. Pozwala to na przeprowadzenie całościowego sprawdzenia systemu już w fabryce. Dzięki temu na miejscu instalacji ograniczone są koszty montażu oraz skrócony czas uruchomienia.
 
Regulacja: Manager palnikowy W-FM200 w wykonaniu ARF został rozszerzony o moduł oprogramowania, który zapewnia temperaturową regulację ilości recyrkulowanych spalin we wszystkich fazach pracy palnika. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bezpiecznych warunków zimnego startu, wyższej gotowości do pracy i utrzymanie wymaganych emisji tlenków azotu. 

Premix

Dzięki technice Weishaupt Premix możliwe jest osiągnięcie emisji NOx poniżej 30 mg/kWh.

Zasada działania: Metoda wstępnego zmieszania z późniejszym spalaniem powierzchniowym jest znana od lat w urządzeniach kondensacyjnych w zakresie małych mocy. Poprzez konsekwentne prace rozwojowe firmy Weishaupt metoda ta została zastosowana w wyższych zakresach mocy. Rezultatem tego są palniki niskoemisyjne z techniką Premix (palniki PLN) z możliwością osiągnięcia emisji poniżej 30 mg/kWh.

Nowe urządzenie mieszające: Przy spalaniu powierzchniowym decydujące znaczenie ma jednorodna mieszanina gaz - powietrze. Dlatego zastosowano całkowicie nowe urządzenie mieszające. Istotną cechą tego urządzenia jest osobne prowadzenie gazu i powietrza, które są mieszane dopiero w rurze płomieniowej. Doprowadzenie gazu przez specjalny rozdzielacz oraz rotacyjnie wprowadzenie powietrza do spalania poprzez element zawirowujący zapewniają powstanie jednorodnej mieszaniny.

Spalanie: Znajdująca się pod ciśnieniem mieszanina gaz - powietrze przenika przez gęstą metalową włókninę i spala się na jej powierzchni. Tak powstający płomień o temperaturze niższej niż 1200 °C powstrzymuje tworzenie się termicznych tlenków azotu. Dzięki temu możliwe jest osiąganie emisji NOx poniżej 30 mg/kWh także w zakresie średnich mocy.

Wszechstronne zastosowanie: Istotną zaletą techniki Premix są wymagania dotyczące geometrii komory spalania. Wymagane wymiary komory spalania są w tym przypadku znacznie mniejsze niż występujące w standardowo dostępnych na rynku kotłach.

Cyfrowa technika spalania: Palniki PLN pod względem regulacyjności nie odbiegają od klasycznych palników nadmuchowych. Zintegrowany elektroniczny system sterowania zespolonego w managerach palnikowych W-FM50, W-FM100 i W-FM200 pozwala na osiągnięcie regulacji w zakresie 1:7.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?