Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Nowe palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej surowe spotykane na świecie wymagania dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Wersja palnika 4LN zawiera system zewnętrznej recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne zostały zintegrowane z palnikiem.  

Recyrkulacja spalin dedykowana dla paliw gazowych: Paliwa gazowe zawierają tylko śladowe ilości siarki, zatem spaliny składają się głównie z dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Sprzyja to zastosowaniu recyrkulacji spalin, ponieważ system nie jest zanieczyszczany przez sadzę i popiół. 

Specjalnie dostosowane urządzenie mieszające: Cyfrowy manager W-FM200 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym urządzeniem mieszającycm dbają o stabilizację płomienia oraz pewną i bezpieczną pracę palnika.

System dozujący: Moduł dozujący: Na zdjęciu wyróżniony został kompaktowy moduł dozujący, który składa się z czujnika temperatury i klapy spalin z silnikiem krokowym. Jest on zamocowany za pomocą kołnierza bezpośrednio do obudowy regulatora powietrza. Pozwala to na przeprowadzenie całościowego sprawdzenia systemu już w fabryce. Dzięki temu na miejscu instalacji ograniczone są koszty montażu oraz skrócony czas uruchomienia.
 
Regulacja: Manager palnikowy W-FM200 w wykonaniu ARF został rozszerzony o moduł oprogramowania, który zapewnia temperaturową regulację ilości recyrkulowanych spalin we wszystkich fazach pracy palnika. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bezpiecznych warunków zimnego startu, wyższej gotowości do pracy i utrzymanie wymaganych emisji tlenków azotu. 

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?