polen pl Produkty Palniki gazowe, olejowe, dwupaliwowe Palniki średnie i duże Palniki serii WKmono 80 (do 17.000 kW)

Palniki serii WKmono 80 (do 17.000 kW)

Największej mocy palniki monoblokowe Weishaupt.

Opis

Palniki serii WKmono 80 to największej mocy palniki monoblokowe Weishaupt. Osiągają moc do 17.000 kW i zostały stworzone do trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępne są w wersji gazowej, olejowej i dwupaliwowej.

 

Dużej mocy i kompaktowe: Mimo kompaktowej budowy osiągają moc w zakresie od 1.200 do 17.000 kW. Wiele elementów jak na przykład urządzenie mieszające pochodzi ze sprawdzonej serii palników duoblokowych WK. Wszystkie podzespoły i elementy są do siebie perfekcyjnie wzajemnie dopasowane.

Cyfrowe zarządzanie procesem spalania: Także w palnikach serii WKmono seryjnie stosowane jest cyfrowe zarządzanie procesem spalania, które steruje oszczędnym spalaniem oleju i gazu oraz ułatwia obsługę i konserwację palnika. Uruchomienie przebiega krok po kroku z pomocą przyjaznego menu. Ponadto możliwe jest podłączenie go do różnych systemów sterujących i nadzorujących, w tym także z kompletnymi systemami automatyzacji budynków.

Przemyślana konstrukcja: Wszystkie podzespołu są łatwo dostępne, co ułatwia prace konserwacyjne. Urządzenie mieszające można wewnątrz obudowy ustawić w pozycji serwisowej. Także demontaż urządzenia mieszającego, którego długość osiąga do 700 mm, nie stwarza problemu.

Wyposażenie zgodne z zapotrzebowaniem: Palniki WKmono mogą być dostarczone w wielu różnych wykonaniach w zależności od wymagań jakie niesie ze sobą konkretne zastosowanie. Na przykład w celu spełnienia specjalnych wymagań w zakresie emisji substancji szkodliwych do atmosfery do dyspozycji jest kilka rodzajów urządzeń mieszających.  

Uniwersalne pod względem spalanego paliwa: Palniki mogą spalać olej opałowy lekki EL, olej opałowy lekki EL A Bio 10, gaz ziemny E, gaz ziemny LL oraz gaz płynny B/P.  

To jest niezawodność: Firma Weishaupt utrzymuje gęstą sieć punktów serwisowych i obsługi klientów. Dzięki temu mamy gwarancję, że urządzenia z palnikami Weishaupt zawsze będą pracowały niezawodnie.

Prospekty

Weishaupt WKmono 80
Weishaupt WKmono 80
PDF • 9.5 MB

multiflam®

Opatentowana technologia multiflam® umożliwia osiąganie szczególnie niskich wartości emisji substancji szkodliwych w dużych instalacjach grzewczych.

Istotą tej technologii jest specjalne urządzenie mieszające, które wywołuje silną wewnętrzną recyrkulację spalin. W skutek tego płomień jest ochładzany, a co za tym idzie hamowane jest tworzenie się tlenków azotu. Osiągane wartości emisji NOx są porównywalne z wartościami uzyskiwanymi przez palniki kompaktowe serii W.

Znakomity stosunek ceny do mocy: Nawet wtedy gdy wymagane są ultra niskie wartości emisji NOx,  żadne dodatkowe urządzenie specjalne, takie jak montowany poza komorą spalania zewnętrzny układ recyrkulacji spalin, nie są potrzebne.

Optymalne spalanie: Urządzenie mieszające rozdziela paliwo na wiele dysz. Spalanie realizowane jest przez dyszę pierwotną i koncentrycznie rozmieszczone dysze wtórne. Płomień z dyszy pierwotnej gwarantuje stabilne spalanie i bezpieczeństwo pracy w całym zakresie mocy palnika.

Duża wszechstronność: Spektrum mocy różnych typów palników w wersji multiflam® zaczyna się od 100 kW a kończy na 23.000 kW.

Cyfrowa technika spalania: Najnowocześniejsza technika steruje dopływem paliwa i powietrza i zapewnia optymalne parametry spalania.

Długa żywotność: Technika palnikowa firmy Weishaupt to wynik wieloletniego doświadczenia i prowadzonych nieustannie prac badawczych. Do produkcji urządzeń wykorzystywane są wyłącznie najlepsze materiały.

Nowoczesne paliwa: Palniki olejowe i dwupaliwowe są przygotowane do spalania lekkiego oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL zgodnie z DIN51603-1 i lekkiego oleju opałowego EL A Bio 10 z domieszką do 10% biokomponentów zgodnie z DIN SPEC 51603-6.

Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Nowe palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej surowe spotykane na świecie wymagania dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Wersja palnika 4LN zawiera system zewnętrznej recyrkulacji spalin, którego komponenty regulacyjne zostały zintegrowane z palnikiem.  

Recyrkulacja spalin dedykowana dla paliw gazowych: Paliwa gazowe zawierają tylko śladowe ilości siarki, zatem spaliny składają się głównie z dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Sprzyja to zastosowaniu recyrkulacji spalin, ponieważ system nie jest zanieczyszczany przez sadzę i popiół. 

Specjalnie dostosowane urządzenie mieszające: Cyfrowy manager W-FM200 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym urządzeniem mieszającycm dbają o stabilizację płomienia oraz pewną i bezpieczną pracę palnika.

System dozujący: Moduł dozujący: Na zdjęciu wyróżniony został kompaktowy moduł dozujący, który składa się z czujnika temperatury i klapy spalin z silnikiem krokowym. Jest on zamocowany za pomocą kołnierza bezpośrednio do obudowy regulatora powietrza. Pozwala to na przeprowadzenie całościowego sprawdzenia systemu już w fabryce. Dzięki temu na miejscu instalacji ograniczone są koszty montażu oraz skrócony czas uruchomienia.
 
Regulacja: Manager palnikowy W-FM200 w wykonaniu ARF został rozszerzony o moduł oprogramowania, który zapewnia temperaturową regulację ilości recyrkulowanych spalin we wszystkich fazach pracy palnika. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bezpiecznych warunków zimnego startu, wyższej gotowości do pracy i utrzymanie wymaganych emisji tlenków azotu. 

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?