multiflam®

multiflam®

Opatentowana technologia multiflam® umożliwia osiąganie szczególnie niskich wartości emisji substancji szkodliwych w dużych instalacjach grzewczych.

Istotą tej technologii jest specjalne urządzenie mieszające, które wywołuje silną wewnętrzną recyrkulację spalin. W skutek tego płomień jest ochładzany, a co za tym idzie hamowane jest tworzenie się tlenków azotu. Osiągane wartości emisji NOx są porównywalne z wartościami uzyskiwanymi przez palniki kompaktowe serii W.

Znakomity stosunek ceny do mocy: Nawet wtedy gdy wymagane są ultra niskie wartości emisji NOx,  żadne dodatkowe urządzenie specjalne, takie jak montowany poza komorą spalania zewnętrzny układ recyrkulacji spalin, nie są potrzebne.

Optymalne spalanie: Urządzenie mieszające rozdziela paliwo na wiele dysz. Spalanie realizowane jest przez dyszę pierwotną i koncentrycznie rozmieszczone dysze wtórne. Płomień z dyszy pierwotnej gwarantuje stabilne spalanie i bezpieczeństwo pracy w całym zakresie mocy palnika.

Duża wszechstronność: Spektrum mocy różnych typów palników w wersji multiflam® zaczyna się od 100 kW a kończy na 23.000 kW.

Cyfrowa technika spalania: Najnowocześniejsza technika steruje dopływem paliwa i powietrza i zapewnia optymalne parametry spalania.

Długa żywotność: Technika palnikowa firmy Weishaupt to wynik wieloletniego doświadczenia i prowadzonych nieustannie prac badawczych. Do produkcji urządzeń wykorzystywane są wyłącznie najlepsze materiały.

Nowoczesne paliwa: Palniki olejowe i dwupaliwowe są przygotowane do spalania lekkiego oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL zgodnie z DIN51603-1 i lekkiego oleju opałowego EL A Bio 10 z domieszką do 10% biokomponentów zgodnie z DIN SPEC 51603-6.

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?