Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Nowe palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej surowe spotykane na świecie wymagania dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Wersja palnika 4LN wyposażona jest w system nawrotu spalin. Komponenty regulacyjne zabudowane są w oddzielnym module dmuchawy.

Recyrkulacja spalin dedykowana dla paliw gazowych: Paliwa gazowe zawierają tylko śladowe ilości siarki, zatem spaliny składają się głównie z dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Sprzyja to zastosowaniu recyrkulacji spalin, ponieważ system nie jest zanieczyszczany przez sadzę i popiół. 

Specjalnie dostosowane urządzenie mieszające: Cyfrowy manager W-FM200 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym urządzeniem mieszającycm dbają o stabilizację płomienia oraz pewną i bezpieczną pracę palnika.

System dozujący: Na zdjęciu wyróżniony został Mixingbox. Zawiera on w sobie kompaktowy moduł dozujący do recyrkulacji spalin z podciśnieniową regulacją zasysania powietrza. Dzięki temu, że moduł dmuchawy jest kompaktowy na miejscu instalacji ograniczone są koszty montażu oraz skrócony czas uruchomienia.
 
Regulacja: Manager palnikowy W-FM200 w wykonaniu ARF został rozszerzony o moduł oprogramowania, który zapewnia temperaturową regulację ilości recyrkulowanych spalin we wszystkich fazach pracy palnika. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bezpiecznych warunków zimnego startu, wyższej gotowości do pracy i utrzymanie wymaganych emisji tlenków azotu. 

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?