polen pl Produkty Palniki gazowe, olejowe, dwupaliwowe Palniki średnie i duże Palniki serii WK (do 32.000 kW)

Palniki serii WK (do 32.000 kW)

Jest to przede wszyskim seria palników Weishaupt o największej mocy.

Opis

Aktualnie największy palnik Weishaupt: WK 80 Palnik gazowy WKG40 Palnik olejowy WKL80 Palnik dwupaliwowy WKGL70

Seria WK to przede wszystkim palniki Weishaupt o największej mocy. Mogą one osiągać nawet do 32.000 kW mocy i zostały opracowane przede wszystkim do trudnych zastosowań przemysłowych. Są one dostępne w wersji gazowej, olejowej oraz dwupaliwowej.

 

Budowa modułowa: Dmuchawa, szafa sterująca, stacja pomp, stacja podgrzewaczy olejowych nie są zintegrowane z palnikiem i mogą być dowolnie rozmieszczone i posadowione. Koncepcja budowy modułowej zapewnia większą elastyczność zastosowania, na przykład w przypadku trudnych waruków pracy takich jak wysokie zapylenie powietrza lub wysokie temperatury otoczenia.

Cyfrowe zarządzenie procesem spalania: Cyfrowe sterowanie, jest seryjnie stosowane w palnikach przemysłowych. Steruje ono oszczędnym spalaniem oleju i gazu, jak również ułatwia obsługę i konserwację palnika. Ponadto umożliwia ono połączenie z różnymi systemami sterującymi i nadzorującymi oraz kompletnymi systemami automatyzacji budynków.

Izolowany korpus palnika: Wewnętrzna izolacja palnika redukuje poziom głośności i zmniejsza temperaturę powierzchni palnika w przypadku, gdy jest do niego doprowadzane gorące powietrze. Palniki te mogą pracować przy temperaturach powietrza do spalania sięgających 250°C.

Wykonanie dopasowane do potrzeb: Palniki WK mogą być dostarczone w wielu różnych wykonaniach w zależności od wymagań jakie niesie ze sobą konkretne zastosowanie. Na przykład w celu spełnienia specjalnych wymagań w zakresie emisji substancji szkodliwych do atmosfery do dyspozycji jest kilka rodzajów urządzeń mieszających. Z kolei dla bardzo krótkich komór spalania dostępne są wersje "swirlflame" - wykonanie z zawirowywaniem powietrza do spalania.

Dla różnych paliw: Dostępne do spalania oleju opałowego EL, oleju opałowego S, gazu ziemnego E, gazu ziemnego LL jak również gazu płynnego B/P oraz innych paliw.

Niezawodność: Firma Weishaupt utrzymuje obejmującą cały świat sieć punktów obsługi klienta i serwisu. Pracownicy serwisu sa do dyspozycji każdego dnia przez cały rok. Dzieki temu mają Państwo gwarancję, że instalacja z palnikami Weishaupt zawsze niezawodnie będzie Państwu służyć.

Prospekty

Palniki przemysłowe Weishaupt WK40 do WK80
Palniki przemysłowe Weishaupt WK40 do WK80
PDF • 3.8 MB

multiflam®

Opatentowana technologia multiflam® umożliwia osiąganie szczególnie niskich wartości emisji substancji szkodliwych w dużych instalacjach grzewczych.

Istotą tej technologii jest specjalne urządzenie mieszające, które wywołuje silną wewnętrzną recyrkulację spalin. W skutek tego płomień jest ochładzany, a co za tym idzie hamowane jest tworzenie się tlenków azotu. Osiągane wartości emisji NOx są porównywalne z wartościami uzyskiwanymi przez palniki kompaktowe serii W.

Znakomity stosunek ceny do mocy: Nawet wtedy gdy wymagane są ultra niskie wartości emisji NOx,  żadne dodatkowe urządzenie specjalne, takie jak montowany poza komorą spalania zewnętrzny układ recyrkulacji spalin, nie są potrzebne.

Optymalne spalanie: Urządzenie mieszające rozdziela paliwo na wiele dysz. Spalanie realizowane jest przez dyszę pierwotną i koncentrycznie rozmieszczone dysze wtórne. Płomień z dyszy pierwotnej gwarantuje stabilne spalanie i bezpieczeństwo pracy w całym zakresie mocy palnika.

Duża wszechstronność: Spektrum mocy różnych typów palników w wersji multiflam® zaczyna się od 100 kW a kończy na 23.000 kW.

Cyfrowa technika spalania: Najnowocześniejsza technika steruje dopływem paliwa i powietrza i zapewnia optymalne parametry spalania.

Długa żywotność: Technika palnikowa firmy Weishaupt to wynik wieloletniego doświadczenia i prowadzonych nieustannie prac badawczych. Do produkcji urządzeń wykorzystywane są wyłącznie najlepsze materiały.

Nowoczesne paliwa: Palniki olejowe i dwupaliwowe są przygotowane do spalania lekkiego oleju opałowego EL, niskosiarkowego oleju opałowego EL zgodnie z DIN51603-1 i lekkiego oleju opałowego EL A Bio 10 z domieszką do 10% biokomponentów zgodnie z DIN SPEC 51603-6.

Zewnętrzna recyrkulacja spalin

Nowe palniki Weishaupt w wersji 4LN spełniają najbardziej surowe spotykane na świecie wymagania dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Wersja palnika 4LN wyposażona jest w system nawrotu spalin. Komponenty regulacyjne zabudowane są w oddzielnym module dmuchawy.

Recyrkulacja spalin dedykowana dla paliw gazowych: Paliwa gazowe zawierają tylko śladowe ilości siarki, zatem spaliny składają się głównie z dwutlenku węgla (CO2), pary wodnej (H2O) i azotu (N2). Sprzyja to zastosowaniu recyrkulacji spalin, ponieważ system nie jest zanieczyszczany przez sadzę i popiół. 

Specjalnie dostosowane urządzenie mieszające: Cyfrowy manager W-FM200 w połączeniu ze specjalnie dostosowanym urządzeniem mieszającycm dbają o stabilizację płomienia oraz pewną i bezpieczną pracę palnika.

System dozujący: Na zdjęciu wyróżniony został Mixingbox. Zawiera on w sobie kompaktowy moduł dozujący do recyrkulacji spalin z podciśnieniową regulacją zasysania powietrza. Dzięki temu, że moduł dmuchawy jest kompaktowy na miejscu instalacji ograniczone są koszty montażu oraz skrócony czas uruchomienia.
 
Regulacja: Manager palnikowy W-FM200 w wykonaniu ARF został rozszerzony o moduł oprogramowania, który zapewnia temperaturową regulację ilości recyrkulowanych spalin we wszystkich fazach pracy palnika. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie bezpiecznych warunków zimnego startu, wyższej gotowości do pracy i utrzymanie wymaganych emisji tlenków azotu. 

Czy życzą sobie Państwo porady fachowca firmy Weishaupt ?